Aihe: Työelämä, Yleiset

Jos työllisyysasteen nousun halutaan jatkuvan vastikään saavutetusta 72 prosentista, koko työvoimalle – myös vammaisille, osatyökykyisille ja putoamisuhan alla oleville nuorille sekä maahanmuuttajille – on tarjottava realistinen mahdollisuus työllistyä. Keskeisten ministeriöiden, kuntatoimijoiden ja järjestöjen edustajat kokoontuivat saman pöydän ääreen miettimään työllistymisen haasteita sekä keinoja niiden selättämiseksi.

Järjestöjen 14.2. kokoama työpaja toi yhteen kolmisenkymmentä työ- ja elinkeinoministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä Kelan, kuntatoimijoiden ja järjestöjen edustajaa. Työpajan aiheena oli Heikossa työ- ja koulutusasemassa olevien nuorten ja aikuisten palveluiden integraatio – järjestöjen ja kunnallisten toimijoiden rooli uudessa mallissa.

Tiivis kolmetuntinen perustui ministeriöiden alustuksiin ja niiden kommentointiin sekä vapaaseen keskusteluun. Keskeisiksi teemoiksi nousivat avoimen vuoropuhelun tärkeys, roolien selkiyttäminen, järjestöissä olevan tiedon aikaisempaa tehokkaampi hyödyntäminen, päällekkäisen ja työllistymistä hankaloittavan byrokratian purkaminen sekä työllistämistoiminnan vaikuttavuuden mittaaminen.

– Aika paljon puhutaan siitä, miten työuria saataisiin pidennettyä ja olemassa olevaa työkykyä vahvistettua. Vaikeammin työllistyvistä puhutaan vähemmän, ja vammaisten ihmisten työllistymisen näkökulma puuttuu lähes kokonaan vähän joka sektorilla, Vamlasin kehittämispäällikkö Karoliina Ahonen toteaa.

Tapaaminen koettiin osallistujien kesken tarpeelliseksi, ja yhteisen pöydän ääreen istutaan taas kesän jälkeen. Jatkossa mukaan kutsutaan myös kokemusasiantuntijoita, ja suurista linjoista pyritään siirtymään yhä konkreettisempiin toimenpiteisiin.

Lisätiedot: Karoliina Ahonen, karoliina.ahonen@vamlas.fi, 040 455 2677

Jaa tämä: