Aihe: Koulutus, Tiedote, Työelämä

IMBA ja Melba verkkokoulutuksien sisällöt päivittyvät interaktiivisemmaksi, verkossa tapahtuvien arviointien, tehtävien ja videomateriaalien avulla.

IMBA koulutukseen tehdään kahdenlaista isompaa muutosta. Alkuperäinen neljän kerran ja kolmen tunnin kokonaisuus muutetaan 3×3 tuntia.
Tehtävät tehdään IMBA-suppea arviointilomakkeelle, aikaisemman laajemman sijaan.

Koulutussisällöt päivittyvät interaktiivisemmaksi, verkossa tapahtuvien arviointien, tehtävien ja videomateriaalien avulla. Nämä tukevat eri aisteilla ja tavalla oppijoita ja tekee koulutuksesta näin mielekkäämmän ja oppiminen on tehokkaampaa.

IMBA-koulutukseen ei enää sisälly manuaalisia arviointioppaita, vaan ne tulevat sähköisessä muodossa. Melbassa arviointioppaat säilyvät toistaiseksi manuaalisina.

Melba-verkkokoulutus koostuu edelleen neljästä kolmen tunnin kerrasta, yhteensä 12 tuntia.

Kaikkiin koulutuksiin sisältyvät ennakko-, väli- ja lopputehtävät. Hyväksytysti koulutuksen käynyt saa sertifikaatin, joka oikeuttaa tekemään virallisia arviointeja ja myymään palvelua kolmansille osapuolille.

Koulutuksia järjestetään myös lähikoulutuksina. Melba 2×6 tuntia ja IMBA 2×5 tuntia. Koulutuksiin voi osallistua ilmoittautumalla kaikille avoimiin koulutuksiin tai pyytämällä omalle organisaatiolle tarjouksen koulutuksista.

IMBA- ja Melba -arviointimenetelmät

IMBA ja Melba -arviointimenetelmät on tarkoitettu työtehtävän vaativuuden ja työnhakijan taitojen arvioimiseen ja näiden kahden vertailemiseen, yhdessä tai erikseen. Menetelmä on kehitetty Saksassa, ja sen on tuonut Suomeen Vamlas. Työnaika Oy tekee organisaatioissa arviointeja ja kouluttaa ammattilaisia menetelmien käyttöön yhteistyössä Vamlasin kanssa.

MELBA

Melba on kehitetty työn edellyttämien psykososiaalisten (työelämätaidot) vaativuustekijöiden arviointiin. Tällaisia ovat esimerkiksi kognitiiviset, sosiaaliset sekä työtapaan, kuten omatoimisuuteen, sopeutumiseen liittyvät taidot.

Työturvallisuuslain (1.6.2023) uudistuksen myötä työnantajan tulee tunnistaa kuhunkin työhön liittyvät psykososiaaliset kuormitustekijät. Työnantaja pohtii, mitkä tekijät ovat kussakin työssä kuormittavimpia, ja miten ne vaikuttavat työntekijöihin. Tulosten perusteella tehdään toimenpide-ehdotukset kuormittavuuden vähentämiseksi.

IMBA

IMBAn avulla arvioidaan työn edellyttämiä fyysisiä vaativuustekijöitä, ympäristön olosuhteita ja työturvallisuustekijöitä. IMBAan kuuluvat esimerkiksi istuminen, käveleminen, kuuleminen ja näkeminen. Arviointivälineitä hyödynnetään esimerkiksi ammatillisessa kuntoutuksessa, uraohjauksessa, työhön valmennuksessa, työssä jaksamisen ja työtoiminnassa oppimisen arviointiin ja ohjaukseen.

Hinnat (ei alv-velv. AVL 4 §)

Melba 1190 € Melba+IMBA 1650 €

IMBA 460 € (Melba koulutuksen käyneelle) IMBA 890 €

Lisätietoja: https://tyonaika.fi/koulutukset/tyon-vaativuuden-ja-tyokyvyn-arviointi/

Vamlasin koulutuskalenteriin tästä linkistä.

Huom! IMBA ja Melba-koulutukseen osallistuville henkilökohtainen Työtyylianalyysi (WSA™) -50% hintaan. Arvo 300 €. Lisätietoja: https://tyonaika.fi/palvelut/tyohyvinvointi/

Lisätietoja:

Pauli Leinonen

Koulutus- ja työllisyysasiantuntija

TYÖNAIKA OY

Puh. 044 7345 845

pauli.leinonen@tyonaika.fi

Jaa tämä: