Aihe: Lapset ja perheet

Vastikään julkaistu toimintasuositus pyrkii vahvistamaan lasten osallisuutta perhekeskustoiminnan kehittämisessä. Suosituksesta löytyy runsaasti konkreettisia osallisuutta tukevia keinoja.

Lasten ottaminen mukaan perhekeskustoiminnan kehittämiseen on hyväksi kaikille osapuolille. Yhtäältä lapsille tärkeät, iloa ja hyvinvointia tuovat asiat tulevat näkyviksi. Toisaalta työntekijät saavat oman asiantuntemuksensa rinnalle ja lisäksi lasten tiedon. Parhaimmillaan kehittämiseen osallistuminen lisää lapsen kokemusta osallisuudesta ja omien mielipiteiden arvosta.

Perheet keskiöön -hankkeen julkaisema toimintasuositus on Lastensuojelun Keskusliiton, Pelastakaa Lapset ry:n Arjesta voimaa -hankkeen sekä Kehitysvammaliiton, Vamlasin ja Vammaisperheyhdistys Jaatisen Minua kuullaan -hankkeen yhteistyön tulos. Se tarjoaa ammattilaisille valmiita, helposti lähestyttäviä välineitä lasten kanssa tehtävään yhteiskehittämiseen.

Suosituksen työkaluja hyödyntämällä voidaan joko kehittää olemassa olevia perhekeskuspalveluita ja niiden toimintatapoja, tiloja tai työkaluja lapsiystävällisemmiksi tai luoda jotakin aivan uutta.

Lataa tästä:
Perheet Keskiöön! -hankkeen toimintasuositus 2/2020:
Lasten osallisuuden vahvistaminen perhekeskustoiminnan kehittämisessä

Webropol-kysely lapsille: Mitä ajattelet tästä paikasta?
Neljätoista perhekeskusten toimintaan liittyvää kysymystä lapsille

Kyselyn viittomakielinen materiaali Vamlasin Youtube-kanavalla

Lisätietoa Perheet keskiöön! Osallisuusviikosta

 

 

Jaa tämä: