Aihe: Ihmisoikeudet, Lapset ja perheet

Lapsen oikeuksien viikko muistuttaa, että jokaisella lapsella on väliä. Vammaiset lapset jäävät kuitenkin edelleen usein kuulematta lapsina muiden lasten joukossa. YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus velvoittaa turvaamaan kaikille lapsille oikeuden mielipiteen vapaaseen ilmaisuun sekä täysipainoiseen ja hyvään elämään ihmisarvon ja osallisuuden takaavissa oloissa.

Vietämme nyt lapsen oikeuksien viikkoa ja on aika palautella mieliin YK:n lapsen oikeuksien yleissopimusta ja sen käytännön merkitystä. Vamlas haluaa nostaa sopimuksesta esiin muutaman artiklan, joihin olisi syytä kiinnittää erityistä huomiota vammaisten lasten kohdalla:

Jokaisella lapsella on oikeus ilmaista vapaasti mielipiteensä – – suullisessa, kirjallisessa, painetussa, taiteen tai missä tahansa muussa lapsen valitsemassa muodossa (YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus, artikla 13, kohta 1). Erityisesti lapsella on oikeus ilmaista näkemyksensä kaikissa itseään koskevissa asioissa (artikla 12, kohta 1).

Henkisesti tai ruumiillisesti vammaisen lapsen tulisi saada nauttia täysipainoisesta ja hyvästä elämästä oloissa, jotka takaavat ihmisarvon, edistävät itseluottamusta ja helpottavat lapsen aktiivista osallistumista yhteisönsä toimintaan (artikla 23, kohta 1).

Toteutuvatko vammaisten lasten oikeudet yllä mainittujen artiklojen kohdalla? Kuullaanko myös sellaisia lapsia, jotka kommunikoivat eri tavalla kuin muut tai jotka tarvitsevat arjessaan muita lapsia enemmän aikuisen apua? Entä kuka määrittelee täysipainoisen ja hyvän elämän ja miten voidaan taata, että kaikilla lapsilla todella on oikeus siihen?

Vuonna 2019 Vamlas toteutti Lohikäärmeen ystäväkirja -projektin, jossa kartoitettiin vammaisten lasten unelmia ja kiinnostuksenkohteita. Alla olevissa kuvissa on lasten tuotoksia projektista.

lapsen kirjoituksia lohikäärmeen ystäväkirjassa

lapsen kirjoituksia lohikäärmeen ystäväkirja

lapsen kirjoituksia lohikäärmeen ystäväkirja

Kuten vastauksista ilmenee, vammaiset lapset pitävät ja unelmoivat samanlaisista asioista kuin muutkin lapset. Valitettavan usein silloin, kun vammaisilta lapsilta kysytään asioita, kysymykset liittyvät heidän käyttämiinsä palveluihin ja harvemmin siihen, millaista ylipäätään on olla lapsi. Jos ”kaikki lasta itseään koskevat asiat” supistuu näkökulmaan, joka liittyy ainoastaan lapsen vammaisuuteen, riistetään häneltä oikeus tavalliseen lapsuuteen. Vammaiset lapset ja nuoret ovatkin usein ”vaarassa jäädä omaan ’vammaisuuden maailmaansa’” (Koskinen, P. ja Mietola, R. 2021), mikä ei vastaa artiklan 23 asettamaa ihannetodellisuutta. Lasten oikeudet eivät voi jäädä pelkiksi ihanteiksi. Kyse on velvoittavista sopimuksista.

Lapsen oikeudet eivät katoa mihinkään vuoden muinakaan viikkoina. Vamlasilla järjestetään tulevan talven ja kevään aikana sarja lasten kuvataidetyöpajoja, joissa jatketaan Lohikäärmeen ystäväkirjan jalanjäljissä ja kysytään lapsilta heidän unelmistaan, huolistaan, tulevaisuudensuunnitelmistaan ja muista heille tärkeistä asioista – tällä kertaa taidetta tekemällä! Ensimmäisiin pajoihin ehtii vielä ilmoittautua mukaan täältä: https://link.webropolsurveys.com/S/E6F87FF39120EF68

HUOM! Marraskuun pajoissa lasten ajatuksia on kuulemassa myös JOULUPUKKI! Lämpimästi tervetuloa pajoihin!

Katso lisää:
JOULUPUKKI tapaa lapsia ”Toiveiden puu” -kuvataidepajassa 27.11.! | Vamlas

Jaa tämä: