valpas

Toimijuus ja sosioekonomiset erot kuntoutukseen hakeutumisessa

Tutkimushankkeessa tarkastellaan kuntoutukseen pääsyä edesauttavia ja vaikeuttavia tekijöitä.

Tutkimuksen keskiössä on kuntoutukseen hakeutuminen ja siihen ohjaaminen

Kuntoutuksen tavoitteena on tukea toimintakykyä ja osallisuutta. Kuntoutuksella on tutkitusti merkittävää vaikuttavuutta, mikäli sitä tarvitsevalla ihmisellä on halua ja voimavaroja kuntoutuksen käynnistämiseen ja hän pääsee tarvitsemiinsa palveluihin. Kuntoutuksen oikea-aikaisuudessa ja ohjautumisessa on kuitenkin ongelmia, jotka pahimmillaan voivat johtaa syrjäytymiseen ja eriarvoisuuden vahvistumiseen.

  • Hanke toteutetaan: 2022–2023
  • Rahoittaja: Kela

Hankekuvaus

Tutkimuksen tavoitteet

  • Tutkimushankkeessa kartoitamme, miten sosioekonomiset erot ja kuntoutujan toimijuus vaikuttavat kuntoutukseen hakeutumiseen ja kuntoutukseen pääsyyn ja onko eri ohjautumiskanavilla tässä eroa.
  • Tutkimustuloksista on hyötyä päätöksenteossa sekä kuntoutusjärjestelmän ja asiakaslähtöisen ohjauksen käytäntöjen kehittämisessä. Tutkimuksen avulla voidaan kiinnittää kuntoutuksen tutkimusta aiempaa vahvemmin sosiaalista oikeudenmukaisuutta koskeviin keskusteluihin.

Tutkimuksen toteutus

  • Tutkimushankkeessa haastatellaan kuntoutuksen asiantuntijoita sekä Kelan kuntoutusta saaneita henkilöitä ja tehdään kuntoutujien kokemuksia kartoittava verkkokysely.
  • Vamlas koordinoi hanketta ja toteuttaa sen yhteistyössä Kuntoutussäätiön kanssa.
  • Jos haluat lisätietoja hankkeesta tai osallistua tutkimushaastatteluun, ota yhteyttä hankkeen tutkijoihin!

Tapahtumia

Loppuseminaarista tiedotetaan tässä

 

Yhteystiedot

Vamlas

Erikoistutkija Elina Ikävalko
elina.ikavalko(at)vamlas.fi

Kuntoutussäätiö

Erikoistutkija Sirkku Varjonen (hankkeen vastuututkija)
sirkku.varjonen(at)kuntoutussaatio.fi

Tutkija Johanna Korkeamäki
johanna.korkeamaki(at)kuntoutusaatio.fi

Some

Seuraa Vamlasin lapsi- ja perhehankkeita somessa