tyoelamayhteistyo

Koulutus ja asiantuntijapalvelut

Vamlas tarjoaa työllistämiseen ja esteettömyyteen liittyviä arviointeja sekä koulutusta ja konsultointia.

Rekrytoinnin työkalut tehokkaaseen käyttöön

Koulutamme, keskustelemme ja konsultoimme, jotta olemassa olevat työllistämisen työkalut saadaan tehokkaaseen käyttöön. Kun huomio osataan keskittää siihen, mitä työstä suoriutuminen todella vaatii ja miten työnhakijan ominaisuudet näihin vaatimuksiin vastaavat – ja kun rekrytointiprosessi vielä rakennetaan esteettömäksi – jako vammaisiin ja ei-vammaisiin tai työkykyisiin ja osatyökykyisiin käy tarpeettomaksi. Tämän oivaltaminen on paitsi ihmisoikeus- ja yhdenvertaisuuskysymys, myös iso askel kohti monimuotoisuutta ja hallituksen 75 prosentin työllisyystavoitetta.

Kaikki palvelut työllisyys- ja työkyvyn asiantuntijoille ja työnantajille.

Ratko-koulutus

Ratko-käyttökoulutus on tarkoitettu menetelmää hyödyntäville yrityksille ja muille organisaatioille. Koulutus antaa työkaluja työnantajayhteistyöhön, monimuotoiseen rekrytointiin sekä työssä jaksamisen ja työhön paluun ratkaisuihin.

 

Asiakkaan arvio Ratko-käyttökoulutuksesta:

SOK sekä S-ryhmän alueellisten osuuskauppojen henkilökuntaa osallistui Ratko-menetelmän käyttökoulutukseen. S-ryhmä hyödyntää menetelmää muokatun työn käytännöissä, erityisesti työkykyhaasteissa ja osatyökykyisten henkilöiden kohdalla. Koulutuspäivä tarjosi käytännön työkaluja, joita tulemme käyttämään muokatun työn käytännön edistämisessä.” Sanna-Mari Myllynen, työhyvinvointijohtaja, S-ryhmä

Ratko-työpaja

Työn muotoiluun liittyviä Ratko-työpajoja toteutetaan työpaikoilla tilaajan tavoitteiden ja toiveiden mukaan. Tuloksena organisaatioon jää muotoiltu työnkuva, jota voidaan hyödyntää HR-ratkaisuissa sekä työssä jaksamisen ja työhön paluun ratkaisuissa. Muotoiltua työnkuvaa voi myös ”kopioida” muihin toimipisteisiin.

 

Asiakkaan arvio Ratko-työpajasta:

”Ratko-työpajakokemus oli erittäin positiivinen. Henkilökunnan aktiivinen osallistaminen omien työtehtäviensä analysointiin koettiin motivoivaksi ja sitouttavaksi. Saimme luotua Ratkossa hyvän työkalupakin mahdollisiin erityistilanteisiin ja näitä työkaluja voimme hyödyntää tulevaisuudessa eri yksiköissä sovelletusti.” Heli Beckman, General Manager, Scandic Helsinki Aviacongress & Finland – Scandic Helsinki Aviapolis

Lisätietoja Ratko-menetelmästä.

IMBA ja Melba –koulutukset

Teemme arviointeja työpaikoilla ja koulutamme ammattilaisia IMBA- ja Melba -menetelmien käyttöön. Koulutus sisältää lähiopetusta, itsenäisesti tehtäviä harjoituksia sekä henkilökohtaisen palautteen ja sparrauksen esimerkiksi Skypen välityksellä.
Lue lisää: Työn vaativuuden arviointi: IMBA ja Melba

Vuoropuhelu ja konsultointi

Kaipaatko työnantajana tietoa ja/tai mahdollisuuden keskustella avoimesti vammaisten ja  toimintarajoitteisten henkilöiden tai muiden erityisryhmien työllistämiseen liittyvistä asioista? Eri toimijoiden konsultointi, valmennukset ja koulutukset ovat vahvoja osaamisalueitamme. Yhteistyökumppaneitamme ovat muun muassa Linnanmäki, Varma, Uudenkaupungin autotehdas Valmet Automotive, Handelsbanken, TEMP-TEAM Finland Oy, Särkänniemi, Pohjoiskarjalan osuuskauppa, Espoon -ja Ylöjärven kaupunki sekä Hoivakoti Sofia Oy.

Työnantajayhteistyökoulutus

Toteutamme yritys- ja työnantajayhteistyökoulutuksia työelämäyhteistyötä tekeville asiantuntijoille. Osallistujat saavat yritysten kontaktoimiseen liittyvää käytännön tietoa, taitoa ja esimerkkejä. Käymme läpi erilaisia kysymystekniikoita tilanteissa, joissa soitetaan työnantajalle ja sovitaan tapaamista tai joissa neuvotellaan ja ollaan tekemässä päätöstä rekrytoinnista tai jatkotoimenpiteistä. Koulutuksissa osallistujia autetaan löytämään vahvuutensa ja ottamaan ne käyttöön. Osallistujat oppivat sanoittamaan palvelunsa ominaisuudet, edut ja hyödyt ja rohkaistuvat siirtämään opitut asiat käytäntöön. Lue lisää: Yritys- ja työnantajayhteistyön kymmenen käskyä

Koulutettavan palaute työnantajayhteistyökoulutuksesta:

”Kouluttaja oli erinomainen. Käytännön esimerkit tekivät koulutuksesta mielenkiintoisen ja helposti seurattavan. Koulutus vastasi myös oman työn haastekohtiin, ja antoi lisävahvistusta omille ajatuksille.”