Aihe: Työelämä

22-vuotias Matias Oksanen oli kesätöissä työeläkevakuutusyhtiö Varmassa. Me tapasimme Oksasen kesäkuussa.

Matias löysi yrityksen nähtyään Varman työpaikkailmoituksen Facebookissa. Hän lähetti työhakemuksen ja onnistui saamaan kesätyön yrityksestä. Varma on suuri, monesta osastosta koostuva yhtiö. Oksanen työskenteli HR-puolella, viestinnän parissa sekä vastuuosastolla. Oksanen piti monipuolisista työtehtävistä, joita hän sai Varmassa hoitaakseen:

Vihreä pyöreä logo, jossa teksti 101 kesäduunia, Vamlas.fi

”Vastaamme viestinnästä sosiaalisissa medioissa, pohdimme otsikoita ja hästägejä Varman artikkeleihin ja julkaisemme niitä erilaisissa medioissa. Vastuuosastolla olemme perehtyneet Varman yhteistyökumppaneiden tavoitteisiin liittyen kestävään kehitykseen sekä luontoon ja ympäristöön.”

Varma ei ole Oksasen ensimmäinen työpaikka. Aiemmin hän on tehnyt kesätöitä ohjaajana lastenleirillä sekä museovalvojana. Oksanen opiskelee toista vuotta sosiologiaa Åbo Akademissa ja kokee, että työtehtävät Varmassa ovat antaneet hänelle paljon kokemusta ja hyötyä tulevaisuutta ajatellen. Matiaksella on pieni aavistus siitä, mitä opintojenjälkeinen elämä voisi pitää sisällään:

”Olen ajatellut hakea töitä erilaisista yhdistyksistä tai puolueista. Kokemuksesta HR- ja viestintäasioissa on todella paljon hyötyä. Sitä arvostetaan paljon monissa hallinnollisissa tehtävissä erilaisissa yhdistyksissä.

Oksanen on iloinen lämpimästä vastaanotosta

Aloittaminen uudessa työpaikassa on aina jännittävää. Silloin mielessä pyörii esimerkiksi se, miten työssä otetaan vastaan ja miten kollegat kohtelevat. Erityisesti henkilöiden, joilla on toimintarajoitteita, voi joskus olla vaikeaa päästä mukaan ryhmään. Oksasella ei ole mitään syytä olla pettynyt vastaanottoon Varmassa:

”Minut otettiin hyvin vastaan. Kukaan ei ole välittänyt toimintarajoitteestani ja tulen hyvin toimeen muiden kesätyöntekijöiden kanssa.”

”Ympäristö ja työyhteisö ovat hyviä ja meillä on paljon yhteistä toimintaa. Yhteistyö Varmassa on toimivaa ja henki on hyvä.”

Vamma ei ole este työssä

Monet meistä ajattelevat, että vamma on työnteossa este. Näin ei ole. Oksasella on kuulo-, näkö- ja liikuntavamma, mutta se ei estänyt 22-vuotiasta turkulaista työskentelemästä yhdessä Suomen suurimmista vakuutusyhtiöistä:

”Me työskentelemme paljon tietokoneilla, joten näyttöä pitää hieman suurentaa, jotta näen paremmin. Muuten koen, että kuulo- ja liikuntavammani eivät vaikuta yhtään mihinkään.”

Varma mukana Vamlasin 101 kesäduunia -kampanjassa

Vamlas on säätiö, joka edistää toimintarajoitteisten lasten ja nuorten koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia. Vamlas käynnisti ”101 kesäduunia” -kampanjan vuonna 2018 ja kampanjan tavoitteena oli saada kesätöitä 101 henkilölle, joilla on jonkinlainen toimintarajoite. Kesätyö on nuorille ensimmäinen kontakti työelämään. Sen kautta saa tärkeää kokemusta tulevaisuutta varten ja siksi on tärkeää, että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet kesätyön saamiseen. Toimintarajoitteisten henkilöiden on huomattavasti muita vaikeampaa löytää töitä. Kampanja aloitettiinkin vastaamaan tähän tarpeeseen, ja kampanjan kanssa tekevät yhteistyötä monet yritykset, kuten Varma ja Linnanmäki. Kampanjassa yrityksiä haastettiin tarjoamaan töitä vammaisille. Kampanja toteutettiin yhteistyössä T-Median kanssa ja yhdessä yritämme vähentää ennakkoluuloja ja avata uusia mahdollisuuksia henkilöille, joiden on tavallista vaikeampaa saada töitä.

Vahti-hankkeen 101 kesäduunia -kampanja nosti esiin kaikkien nuorten oikeuden ja halun tehdä kesätöitä ja saada työkokemusta tulevaisuutta varten. Kampanja näkyi hyvin eri viestimissä. Siitä julkaistiin juttuja viime kevään ja kesän aikana muun muassa Turun Sanomissa, Tukilinjassa ja Vastuullisen kesäduunikampanjan mediassa. Vamlas teki yhteiskumppanien kanssa viisi videota, joissa työnantajat haastoivat muita työnantajia ja nuoret kertoivat omista ajatuksistaan ja haaveistaan kesätöistä.

Vammaiset nuoret tekivät kesätöitä monenlaisissa ympäristöissä kuten puutarhassa, tehdaslinjastolla, kaupassa ja tietokoneen äärellä. Vamlasin yhteistyö Linnanmäen kanssa jatkui jo viidettä kautta, viime kesänä osana 101 kesäduunia -kampanjaa: erityisammattioppilaitosten ja tuetun työllistymisen yksiköiden kautta 15 nuorta sai kesätyöpaikan huvipuistosta. Muita yhteistyökumppaneita olivat Pohjois-Karjalan osuuskauppa, Valmet Automotive, Iisalmen ja Espoon kaupungit, Varma ja 4H-yhdistys. Nämä työnantajat mahdollistivat kymmenille vammaisille nuorille kesätöitä ja toimivat esimerkkinä muille.

Marcus Kavaleff , Sari Pohjola, Minna Tarvainen ja Pauli Leinonen

 


Vamlasin blogiperiaatteet
Blogi on kirjoittajan persoonallinen näkemys kirjoituksen teemasta ja siinä voi kertoa omakohtaisista kokemuksista ja haastaa lukijat pohtimaan asioita uudesta näkökulmasta. Blogeissa esitetyt mielipiteet eivät edusta Vamlasin kantaa eikä Vamlas vastaa niissä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta.
Jos haluat kirjoittaa Vamlasin blogiin, ota yhteyttä vesa.horttanainen(at)vamlas.fi


Matias Oksanen sommarjobbade på en av Finlands största försäkringsbolag

22-åriga Matias Oksanen sommarjobbade på arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma. Vi träffade Oksanen i juni.

Matias hittade företaget efter att sett Varmas arbetsplatsannons på Facebook. Han skickade in arbetsansökan och lyckades få sommarjobb på företaget. Varma är ett stort företag och består av många avdelningar. Oksanen jobbade inom HR, kommunikation och ansvarsavdelningen. Oksanen gillade de mångsidiga arbetsuppgifterna han fått göra i Varma:

Vihreä pyöreä logo, jossa teksti 101 kesäduunia, Vamlas.fi

”Vi ansvarar för kommunikationen på sociala medier, funderar på rubriker och hashtags för Varmas artiklar och publicerar dem sedan i olika medier. Inom ansvarsavdelningen har vi tagit reda på Varmas samarbetspartners mål inom hållbar utveckling samt natur och miljö.”

Varma är inte Oksanens första arbetsplats. Han har tidigare sommarjobbat som ledare på barnläger och som väktare på ett museum. Oksanen studerar andra året sociologi i Åbo Akademi och anser att arbetsuppgifterna i Varma har gett honom mycket erfarenhet och nytta för framtiden. Matias har en liten aning om vad livet efter studierna kunde innebära:

”Jag har tänkt söka arbete inom olika föreningar eller partier. Det är väldigt nyttigt att ha erfarenhet inom HR och kommunikation. Det uppskattas mycket i olika administrativa uppdrag i dylika föreningar.”

Oksanen är glad över det varma mottagandet

Att börja på en ny arbetsplats är alltid spännande. Då tänker man på saker som till exempel hur man ska bli mottagen och behandlad av andra kolleger. Speciellt för personer med funktionsnedsättning är det inte alltid lätt att komma in i gruppen. Oksanen har ingen orsak att vara besviken på mottagningen i Varma:

”Jag blev väl emottagen. Ingen har fäst sig vid funktionsnedsättningen och jag kommer bra överens med de andra sommarjobbarna.”

”Miljön och gemenskapen är bra och vi har en massa gemensamma aktiviteter. Samarbetet inom Varma fungerar bra och går i positiv anda”

Handikapp är inte ett hinder i arbete

Många av oss tänker att handikapp är ett hinder i arbetet. Så är inte fallet. Oksanen har hörsel- syn- och rörelsehandikapp, men det hindrar inte den 22-åriga åbobon att jobba på ett av Finlands största försäkringsbolag:

”Vi jobbar mycket på datorer så skärmen måste förstoras lite så att jag ser bättre. Annars anser jag att mitt hörsel- och rörelsehandikapp inte påverkar någonting alls.”

Varma med i Vamlas 101 sommarjobb kampanj

Vamlas är en stiftelse som främjar utbildnings- och arbetsmöjligheter för funktionshindrade barn och ungdomar. Vamlas startade en ”101 sommarjobb” kampanj år 2018 och kampanjen hade som mål att få sommarjobb till 101 personer som har någon form av funktionsnedsättning eller hinder. Sommarjobb är den första typen av jobb som ungdomar kommer i kontakt med. Den ger viktig erfarenhet för framtiden och därför är det viktigt att alla har likvärdiga möjligheter att få ett sommarjobb. Det är avsevärt svårare för personer med funktionsnedsättning att hitta jobb. Därför startades kampanjen och flera företag, som till exempel Varma och Borgbacken, har börjat samarbeta med kampanjen. Kampanjen utmanade företag att erbjuda arbete för handikappade. Kampanjen utfördes i samarbete med T-Media och tillsammans försöker vi minska fördomar och öppna nya möjligheter för personer som har svårare att få jobb.

Kampanjen ”101 kesäduunia” (101 sommarjobb) i projektet Vahti tog upp unga människornas rätt till och önskemål om att få sommarjobba och få arbetslivserfarenhet inför framtiden. Kampanjen hade en stor synlighet i olika medier. Under våren och sommaren fanns det publikationer kring kampanjen till exempel i Turun Sanomat, Tukilinja och i medier av kampanjen ”Ansvarsfullt sommarjobb”. Med sina samarbetspartner gjorde Vamlas fem videoklipp där arbetsgivarna utmanar varandra och där ungdomarna berättar om sina egna idéer och drömmar om sommarjobb.

Unga personer med funktionsnedsättning sommarjobbade i många olika miljöer: de fick arbeta till exempel i trädgården, fabriken och affären samt på kontoret. Det var redan femte gången för Vamlas att samarbeta med Borgbacken, den här gången som en del av kampanjen 101 kesäduunia: 15 unga från specialyrkesskolor och enheter för stödd sysselsättning fick ett sommarjobb på nöjesparken. Övriga samarbetspartner var Pohjois-Karjalan osuuskauppa, Valmet Automotive, städerna Iisalmi och Esbo, Varma och 4H-föreningen. Dessa arbetsgivare möjliggjorde ett sommarjobb för tioltals funktionshindrade unga och fungerade som ett föredöme för andra.

Marcus Kavaleff, Sari Pohjola, Minna Tarvainen och Pauli Leinonen


Stiftelsen Vamlas bloggprinciper

Bloggen är författarens personliga syn på textens tema och kan berätta om personliga erfarenheter och utmana läsarna att tänka på saker ur ett nytt perspektiv. De åsikter som uttrycks i bloggarna representerar inte Vamlas ståndpunkt och Vamlas ansvarar inte för noggrannheten av informationen i bloggtexterna.
Om du vill skriva en text i Vamlas blogg, ta kontakt med vesa.horttanainen(at)vamlas.fi

Jaa tämä: