Aihe: Yleiset

Kiikku on Vamlasin kehittämä vauvaperhetyön ennaltaehkäisevä työmuoto, jossa on keskeistä vauvan ja vanhemman välisen vuorovaikutussuhteen tukeminen ja hoitaminen. Kiikku löytyy nyt myös Kasvun tuki -portaalista, joka kokoaa yhteen lasten ja nuorten hyvinvointia edistäviä vaikuttavia menetelmiä. Syksyllä 2018 Metropolia AMK aloittaa Kiikku-mallin koulutuksen.

Kiikun ”perustehtävänä on auttaa vauvaperheitä vuorovaikutukseen silloin, kun perheen elämäntilanteeseen liittyy lapseen tai vanhempiin yhteydessä olevia varhaista vuorovaikutusta ja sen kautta kiintymyssuhteen kehittymistä hidastavia, häiritseviä tai ehkäiseviä tekijöitä”(Korhonen & Sukula 2004). Vuorovaikutusta hankaloittavat tekijät voivat liittyä esimerkiksi syntyvän lapsen keskosuuteen, poikkeavaan kehitykseen, sairauteen tai vammaan. Toisaalta taas tekijät voivat liittyä vanhempien mielenterveys- tai päihderiippuvuusongelmiin tai traumakokemuksiin, mitkä uhkaavat siirtyä ylisukupolvikokemuksina lapselle. Kiiku-malli on kehitetty Vamlasissa RAY:n tuella vuosina 1993- 2006.

Kasvun tuki -portaali on osa näyttöön perustuvan varhaisen tuen, hoidon ja vanhemmuustaitojen työkalupakkia, jota rahoittaa STM:n Lapsi- ja perhepalveluiden kärkihanke. Kasvun tuki on tarkoitettu perheiden kanssa työskentelevien kunta- ja järjestötyöntekijöiden käyttöön. Sen avulla levitetään tietoa ja ymmärrystä vaikuttaviksi todetuista menetelmistä. Menetelmät on tarkoitettu käytettäväksi maakuntien Lape-hankkeissa.

Koulutusta tarjolla Metropoliassa

Kiikku-vauvaperhetyöntekijöiden koulutus alkaa syksyllä 2018 Metropolia amk:ssa. Koulutus antaa valmiuden toimia Kiikku-vauvaperhetyöntekijänä ja valmiuksia kehittää vauvaperhetyötä organisaatiossaan.

Lisätietoa Kiikusta:

Tarja Keltto
puh. +358 44 731 0749
tarja.keltto(at)vamlas.fi

 

 

Jaa tämä: