Aihe: Lapset ja perheet, Nuoret

Lapsia, nuoria ja aikuisia kutsutaan mukaan kansallisen lapsistrategian valmisteluun. Strategian laatii eri eduskuntaryhmiä edustava parlamentaarinen komitea ja se valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä.

Useat lapset, nuoret ja perheet ovat osallistuneet lapsistrategian valmisteluun jo vuonna 2018 alkaneessa Lapsen Aika 2040 -työssä. Nyt koronatilanne on haastanut etsimään vaihtoehtoja kasvokkain tapaamisille ja haastatteluille. Siksi on julkaistu sähköinen kysely, jolla pyritään tavoittamaan laajasti lapsia, nuoria ja aikuisia. Kyselyä on valmisteltu yhdessä järjestöjen, asiantuntijoiden sekä lasten ja nuorten kanssa.

Lasten ja nuorten mielipiteitä halutaan kuulla laajasti

Nyt avatussa kyselyssä pyritään selvittämään, missä asioissa lasten ja nuorten mielipiteitä on selvitetty ja miten ne ovat asiaan vaikuttaneet. Aiemmassa selvityksessä huomattiin, että kaikki lapset ja nuoret eivät olleet kuulleet omista oikeuksistaan. Nyt tarkoituksena on syventää näitä havaintoja ja miettiä myös, miten aikuisten ymmärrystä lasten oikeuksista voisi kehittää osana lapsistrategiaa.

Kysely julkaistaan suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi, somaliksi ja pohjoissaameksi, ja se on avoinna maanantaihin 12.10.2020 saakka.

Osallistu kyselyyn tästä

Tietoa strategiasta jatkossa uudella verkkosivulla

Kyselyn kanssa samaan aikaan avataan uudet verkkosivut lapsistrategian valmistelusta. Sivuilla kerrotaan lapsen oikeuksista ja kansallisesta lapsistrategiasta sekä kutsutaan valmisteluun mukaan lapsia, nuoria ja aikuisia.

Tutustu uusiin sivuihin: lapsistrategia.fi ja barnstrategin.fi. Verkkosivuilta löytyvät linkit kyselyn eri kieliversioihin ’’Osallistu’’ –alasivulta.

Lisätiedot:

pääsihteeri Johanna Laisaari, johanna.laisaari@vnk.fi, 029 516 1177
erityisasiantuntija Sanna Koulu, sanna.koulu@stm.fi, 029 516 3671
projektisihteeri Laura Saarinen, laura.saarinen@stm.fi, 029 516 3352

Lastensuojelun Keskusliiton vuonna 2017 toteuttama selvitys

Alkuperäinen virallinen tiedote kyselystä löytyy STM:n sivuilta.

***********************

Muistakaa myös Mukana-verkoston syyskauden ensimmäinen kokous 20.10. klo 13.00-14.30!
Kokouksen aiheena on myös lapsistrategia. Ilmoittautuminen mukaan 19.10. mennessä.

Jaa tämä: