julkaisut

Julkaisut

Lataa Vamlasin julkaisuja ja katso tuottamiamme videoita.

Vuosikirja 2019, slogan ja logo ylhäältä päin kuvatulla työpydällä.

Vamlasin vuosikirja 2019

Tiivis ja helppolukuinen paketti Vamlasin 130-juhlavuoden keskeisistä aikaansaannoksista; yksityiskohtaisempaa tietoa säätiön toimintakertomuksessa. Jokaisessa osiossa linkkejä myös kuhunkin teemaan liittyviin, juhlavuoden aikana julkaistuihin blogeihin, artikkeleihin ja videoihin. Antoisia luku- ja katseluhetkiä!

Vuosikirja 2019 (pdf) 

Saavuettavuusoppaan kansi, kuvassa naamilla varustautunut teatterihahmo

Saavutettavuusopas lastenkulttuurikeskuksille ja taiteen perusopetuksen oppilaitoksille

Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus kokea ja tehdä taidetta. Tästä oppaasta löytyvillä käytännön työkaluilla ja vinkeillä mahdollisuus yhdenvertaiseen osallistumiseen saadaan toteutumaan myös käytännössä.

Opas suomeksi (pdf)
Opas ruotsiksi (pdf)

nayttokuva-2020-4-20-kello-12.07.18

Oppimateriaalipaketti monimuotoisuudesta 5.–9.-luokkalaisten etä- ja lähiopetukseen

Vamlasin kokoama oppimateriaalipaketti auttaa oppilaita hahmottamaan yhteiskunnan monimuotoisuutta, yksilöllisyyttä ja ihmisoikeuksia. Materiaalia voi hyödyntää sekä yksittäisissä oppiaineissa että eri oppiaineita yhdistelevänä kokonaisuutena.

Etäopetusmateriaali

Lohikäärmeen ystäväkirjan kansi

Lohikäärmeen ystäväkirja -kirjanen (2019)

Vamlasin Paikka auki -projektissa kehitetty Lohikäärmeen ystäväkirja -konsepti tarjoaa vammaisille lapsille mahdollisuuden harjoitella tärkeinä pitämiensä asioiden hahmottamista ja ilmaisemista itselleen sopivimmalla tavalla. Kirjaan kertyneitä lasten kommentteja ja piirroksia sekä niistä inspiroituneiden vammaisten nuorten ja nuorten aikuisten kirjoituksia koottiin Vamlasin 130-vuotisjuhlan innoittamana yksiin kansiin.

Lohikäärmeen ystäväkirja (pdf)
Kuvaversio ystäväkirjasta, suomi (pdf)
Kuvaversio ystäväkirjasta, ruotsi (pdf)
Kuvia leikeltäviksi (pdf)
Kuvia laminoitavaksi (pdf)

capture

Video: Miten kerron lapselle hänen vammastaan tai pitkäaikaissairaudestaan?

Miten lapselle olisi hyvä kertoa hänen diagnoosistaan? Minua Kuullaan -hankkeen videolla kysymys esitetään kahdelle kokemusosaajalle, Jasmi Ahoselle ja Elina Mäkikunnakselle. Parivaljakko antaa konkreettiset vinkit niin vanhemmille kuin ammattilaisillekin. (Videon kesto noin 5 min.)

https://www.youtube.com/watch?v=VYTcMtYc_4Y

sroi-raportin-kansi

Vaikuttavuutta työn muotoilulla (2018)

Tässä raportissa tutkitaan SROI-analyysin (Social Return on Investment) avulla Vamlasin kehittämän Ratko-mallin vaikuttavuutta. Ratko on osatyökykyisten ja vammaisten ihmisten työllistämiseen soveltuva, työyhteisö- ja työnantajalähtöinen menetelmä. SROI on organisaatioiden, projektien ja toimintamallien vaikuttavuuden arvioinnin metodi. Analyysissä tarkastellaan tuettua työllistämistä osatyökykyisen ja vammaisen työllistettävän näkökulmista.

Vaikuttavuutta työn muotoilulla – Ratko-mallin analyysi Social Return on Investment -menetelmällä (pdf)

Naistyöntekijä tekemässä töitä - vammaiset henkilöt työelämässä

Vammaiset ihmiset työelämässä ja asiakkaina (2017)

Mitkä lakipykälät ohjaavat vammaisten henkilöiden työllistämistä ja millaisia kotimaisia ja kansainvälisiä ohjeistuksia työllistämiseen liittyy? Miltä vammaisten ihmisten työllisyys näyttää lukujen ja tilastojen valossa? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin vastataan FIBS:n ja Vamlasin yhteisjulkaisussa. Tietopaketti on tarkoitettu rekrytoinnista, johtamisesta, markkinoinnista ja yritysvastuusta vastaaville.

Vammaiset henkilöt työelämässä ja asiakkaina (pdf)

Etusivu IMBA ja Melba selvitys

Käyttäjän kokemus työkyvyn arvioinnin välineistä IMBA ja Melba (2018)

Tässä seurantatutkimuksessa kuvataan IMBA ja Melba työkyvyn arviointivälineiden käyttöä edistäviä ja estäviä tekijöitä kyselytutkimuksen avulla. Tutkimuksessa on kysytty käyttäjien mielipiteitä menetelmien käytettävyydestä ja tutkimustuloksia peilataan kolmeen aiemmin tehtyyn seurantatutkimukseen (v. 2006, 2008 ja 2009).

Käyttäjän kokemus työkyvyn arvioinnin välineistä IMBA ja Melba (pdf)

Saavutettavuusoppaan kansi, oranssi reunus ja keskellä pyöreä logo, jossa lukee kaikkien perheiden kohtaamispaikka ja jossa on kaksi piirroshahmoa

Saavutettavuusopas - Kaikkien perheiden kohtaamispaikka (2018)

Saavutettavuusoppaan tarkoituksena on auttaa Perheentaloja kehittämään tilojaan ja toimintaansa kaikille perheille soveltuviksi ja sitä voi käyttää tarkistuslistan tapaan. Vaikka opas on suunniteltu erityisesti Perheentalojen käyttöön, sen toivotaan palvelevan laajempaakin asiakaskuntaa. Oppaan on koonnut Vamlasin Valpas-hanke yhteistyössä Savaksen Lastu-hankkeen kanssa.

Saavutettavuusopas – Kaikkien perheiden kohtaamispaikka,

pohja-vertainen-veera-kuva-blogiin

Kokemusosaajakortit (2018)

Vertainen Veera, Blogger Bella ja muut tyypit näyttävät, miten monia erilaisia tehtäviä kokemusosaajilla voi olla. Tyyppikortteja on kaikkiaan yhdeksän, ja niitä voi hyödyntää esim. kun halutaan havainnollistaa kokemusosaajien ja -asiantuntijoiden erilaisia rooleja, pohtia työssä tarvittavia verkostoja tai käsitellä uravaihtoehtoja. Kortit on toteutettu Vahti-hankkeessa.

Artisti Aava (pdf)
Asiantuntija Anna (pdf)
Freelancer Frank (pdf)
Blogger Bella (pdf)
Kouluttaja Kiia (pdf)
Lobbaaja Linda (pdf)
Vaikuttaja Ville (pdf)
Vertainen Veera (pdf)
Kehittäjä Kasper (pdf)

Matkalla kohti unelmia -raportin kansi, jossa 7 nuoren kädet pitävät toisistaan kiinni

Matkalla kohti unelmia - Osuuskuntamalli vammaisen nuoren työelämäosallisuuden edistäjänä (2018)

Raportissa kerrotaan Osallisuutta osuuskunnista -hankkeen (2015-2018) tuloksista ja havainnoista Vamlasin osalta. Raportissa pohditaan, miten osuuskuntamallin avulla voitaisiin kasvattaa vammaisen nuoren työelämäosallisuutta ja mitä kannustinloukkuja työllistymiseen liittyy.

Lataa PDF: Matkalla kohti unelmia – Osuuskuntamalli vammaisen nuoren työelämäosallisuuden vahvistajana (2018)

Lataa RTF: Matkalla kohti unelmia – Osuuskuntamalli vammaisen nuoren työelämäosallisuuden vahvistajana (2018)

Sosiaalityöntekijä ja vammaisen työntekijän elämän käännekohdat - julkaisun kuva

Sosiaalityöntekijä ja vammaisen nuoren elämän käännekohdat (2017)

Tässä selvityksessä tarkastellaan liikunta- ja aistivammaisten nuorten itsenäistymistä julkisten palvelujen kehikossa. Selvitys perustuu kuntien vammaispalveluyksiköiden työntekijöiden haastatteluihin ja heille tehtyyn kyselyyn.

Lataa PDF: Sosiaalityöntekijä ja vammaisen nuoren elämän käännekohdat (2017)

Katsaus lasten ja nuorten henkilökohtaiseen apuun - esitteen kuva

Lasten ja nuorten henkilökohtainen apu -esite (2017)

Mitä on lapsen tai nuoren henkilökohtainen apu? Milloin lapsella on siihen oikeus? Vanhemmille suunnattu esite on tuotettu henkilökohtaisen avun katsauksen pohjalta.

Lataa PDF: Lasten ja nuorten henkilökohtainen apu -esite (2017)

Katsaus lasten ja nuorten henkilökohtaiseen apuun - julkaisun kuva

Katsaus lasten ja nuorten henkilökohtaiseen apuun (2016)

”Haluan avustajan, joka vie mut sinne sun tänne” -katsauksessa tarkastellaan henkilökohtaisten kouluavustajien ja vapaa-ajan toimintoihin myönnettävien henkilökohtaisten avustajien saatavuutta.

Lataa PDF: Katsaus lasten ja nuorten henkilökohtaiseen apuus (2016)

Kaikille sopiva työ ja työyhteisö - tutkimuksen kuva

Kaikille sopiva työ ja työyhteisö -tutkimus (2015)

Tutkimuksessa tarkastellaan Vamlasin vammaisten ja osatyökykyisten työllistymisen tueksi kehittämää RATKO-mallia ja sen toteutusta ja tuloksia työyhteisöissä. Tutkimusta on rahoittanut Työsuojelurahasto.

Lataa PDF: Kaikille sopiva työ ja työyhteisö -tutkimus (2015)

Kaveriksi -videot

Kaveriksi-videot  kertovat 4-vuotiaan Pepin ja 12-vuotiaan Samun elämästä. Pepin ja Samun lisäksi heidän äitinsä, kaverinsa ja opettajansa kertovat, miten liikuntavammaisen lapsen arki sujuu päiväkodissa ja koulussa. 15 minuutin mittaiset videot sopivat hyvin keskustelun pohjaksi kouluihin ja päiväkoteihin kun halutaan puhua kaveruudesta, erilaisuudesta ja kiusaamisesta.

Video: Kaveriksi! Samu

Video: Kaveriksi! Peppi

Marikan päivä

Marikan päivä kertoo liikenneonnettomuudessa vaikean aivovamman saaneen 10-vuotiaan Marikan yhdestä päivästä, joka sisältää esimerkiksi koulua ja musiikkiterapiaa. Marikan äiti taustoittaa perheensä elämää ja kertoo monista Marikan hoitoon liittyvistä asioista. Perheille ja ammattilaisille tarkoitettu video kertoo mahdollisuuksista hoitaa vaikeasti vammainen lapsi kotona.

Lisää videoita Vamlasin youtube-kanavalla

Video: Marikan päivä

Kohti itsenäistä elämää - juhlakirja

Tuula Vuolle-Selki: Kohti itsenäistä elämää (2009)

Juhlakirja 120-vuotiaasta Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiöstä, kustantaja Minerva-kustannus. Kirja kertoo, kuinka yksityisestä hyväntekeväisyydestä alkanut työ raajarikkoisten auttamiseksi on kehittynyt ajan myötä.

Säätiön historiasta on kirjoitettu myös lukuisia muita kirjoja. Ota yhteyttä, jos haluat tutustua niihin! Kirjatilaukset: outi.heino(at)vamlas.fi