Aihe: Lapset ja perheet, Työelämä, Yleiset

16 ihmisoikeustyötä tekevää järjestöä antoi yhteisen raportin* YK:n TSS-komitealle YK:n taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (TSS-sopimus) täytäntöönpanosta Suomessa.

Järjestöt keskittyivät raportissaan TSS-sopimusta koskeviin ihmisoikeusloukkauksiin ja sopimuksen toimeenpanon puutteisiin. Raportissa Vamlas toi esiin mm. seuraavaa:

  • Vammaisten ihmisten työllistymistä tuettava ja työhyväksikäyttö lopetettava
  • Koulutuksen ja päivähoidon tasa-arvoisuutta on parannettava

Uuden yksinkertaistetun menettelyn mukaisesti järjestöt antoivat raportin komitealle List of Issues Prior to Reporting -asiakirjan valmistelua varten. Järjestöt toimittivat komitealle tietoa ajankohtaisista teemoista, joita on järjestöjen mielestä tärkeä saada Suomen valtion ennakkolistalle. Ennakkolista suuntaa Suomen tulevan määräaikaisraportin sisältöä määrittelemällä sen aiheet.

Komitea antaa Suomelle ennakkolistan TSS-sopimuksen osalta maaliskuussa. Tämän pohjalta Suomen hallitus valmistelee määräaikaisraportin, jonka määräaika on vuonna 2020. Tuolloin järjestöt jatkavat yhteistä vaikuttamistyötä toimittamalla komitealle oman varjoraporttinsa.

Ihmisoikeusliitto koordinoi raportin työstämistä. Raportissa ovat mukana seuraavat järjestöt:

EAPN-Fin – Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto, Fingo ry, Ihmisoikeusliitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Lääkärin sosiaalinen vastuu ry, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Pakolaisneuvonta, Pelastakaa Lapset, SámiSoster, Seta ry, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Suomen sosiaalioikeudellinen seura (SSOS), Suomen Unicef, Vailla vakinaista asuntoa ry, Vamlas – Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö ja Väestöliitto.

Lue koko englanninkielinen raportti täältä: Järjestöjen yhteinen raportti TSS-komitealle

*Raportti on osa Suomen määräaikaisraportointia YK:n komitealle. Valtiolla on velvollisuus raportoida määräajoin ihmisoikeussopimusten toimeenpanosta niiden noudattamista valvoville komiteoille. Järjestöt voivat toimittaa tietoa komitealle Suomen ihmisoikeustilanteesta.

Jaa tämä: