imba-ja-melba-menetelmat

Imba ja Melba -arviointimenetelmä

IMBA ja Melba -arviointimenetelmät on tarkoitettu työtehtävän vaativuuden ja työnhakijan taitojen arviointiin ja niiden vertailuun. Teemme arviointeja työpaikoilla ja koulutamme ammattilaisia menetelmien käyttöön.

IMBA ja Melba - mainos

Mikä IMBA ja Melba?

Melba on kehitetty työn edellyttämien psykososiaalisten vaativuustekijöiden arviointiin. Tällaisia ovat esimerkiksi kognitiiviset, sosiaaliset ja työtapaan, kuten omatoimisuuteen liittyvät taidot. IMBAn avulla arvioidaan työn edellyttämiä fyysisiä vaativuustekijöitä, ympäristön olosuhteita ja työturvallisuustekijöitä. IMBAan kuuluvat esimerkiksi istuminen, käveleminen, kuuleminen ja näkeminen. Arviointivälineitä hyödynnetään esimerkiksi työhön valmennuksessa, työssä jaksamisen ja työtoiminnassa oppimisen arviointiin ja ohjaukseen.

Menetelmien avulla voidaan laatia työtehtävän vaativuusprofiili ja vastaavasti yksilön taitoprofiili. Profiileja vertaamalla voidaan tunnistaa työnhakijan ja työtehtävän yhteensopivuus. Niitä käytetään arvioimaan, millä alueella työn vaativuus ja työntekijän valmiudet vastaavat toisiaan ja millä alueella työ on liian kuormittavaa tai henkilön taidot ovat yli työn vaativuuden.

Koulutukset

Järjestämme koulutuksia IMBA- ja Melba-menetelmien käyttöön mm. työllisyys- kuntoutus- ja valmennuspalveluiden parissa työskenteleville ammattilaisille. IMBA ja Melba-koulutus antaa valmiudet käyttää arviointivälineitä omassa työssä ja arvioida tapauskohtaisesti ja käytännönläheisesti työn vaativuustekijöitä ja työtehtävän edellyttämiä taitoja.

Ajankohtaiset koulutukset löydät Vamlasin tapahtumakalenterista.

Kohderyhmät

  • valmennus-, työllisyys-, koulutus- ja kuntoutuspalvelut
  • ammatillinen kuntoutus, kuntouttava työtoiminta,
  • työterveyshuolto, työsuojelu ja työturvallisuus
  • henkilöstöhallinto

Kesto

Koulutuksiin sisältyy:

  • kaksi lähiopetuspäivää, etätyöskentelyä ja verkko-ohjaus
  • lopputyö
  • koulutusmateriaalit
  • ohjaus ja arviointivälineen käytössä tarvittavat materiaali

Hinta

  • Melba -koulutus 890€ /osallistuja
  • IMBA -koulutus 890€ /osallistuja