Aihe: Koulutus, Työelämä, Yleiset

Invalidiliiton Anne Mäki ja Laura Andersson vaativat tulevalta hallitukselta uusia keinoja vammaisten ja osatyökykyisten ihmisten työllistämiseksi (HS 5.4.) Toimivia keinoja on itse asiassa jo olemassa.

Saksassa kehitetty IMBA-Melba -menetelmä otettiin Suomessa käyttöön jo vuonna 2004. Selkeän arviointimenetelmän avulla työtehtävien todelliset vaatimukset sekä erilaisten työnhakijoiden taidot ja kyvyt saadaan näkyviksi ja vertailukelpoisiksi.

Vuonna 2016 työkalupakkia kartutettiin Ratko-menetelmällä, joka tarjoaa selkeän polun työtehtävien muotoilemiseen, työnjaon uudelleenorganisoimiseen sekä taidoiltaan ja työkyvyltään monenlaisten ihmisten työllistämiseen.

Vuoden 2019 alussa avautui myös esteetonrekrytointi.fi-nettisivusto. Sivuille on koottu tietoa ja vinkkejä esteettömästä rekrytoinnista ja työtehtävien muokkaamisesta sekä työllistämiseen liittyvästä koulutustarjonnasta.

Kun huomio keskitetään siihen, mitä työstä suoriutuminen todella vaatii ja miten työnhakijan ominaisuudet näihin vaatimuksiin vastaavat – ja kun rekrytointiprosessi vielä rakennetaan esteettömäksi – jako vammaisiin ja ei-vammaisiin tai työkykyisiin ja osatyökykyisiin käy tarpeettomaksi. Tämän oivaltaminen on paitsi ihmisoikeus- ja yhdenvertaisuuskysymys, myös iso askel kohti 75 prosentin työllisyystavoitetta.

Koulutus- ja työllisyysasiantuntija Pauli Leinonen
Kehittämispäällikkö Karoliina Ahonen
Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö Vamlas

Jaa tämä: