Aihe: Blogi

Pääsin vuoden lopussa vierailemaan Etiopian pääkaupungissa Addis Ababassa, jossa toimii Alemanchen, 5-15 -vuotiaiden vammaisten lasten kuntoutuskeskus. Käytännössä keskus on talo, jossa on kaksi makuusalia; toinen 14 tytölle ja toinen 24 pojalle sekä kuntoutushuone, jossa on muutama jumppapallo, yksi patja sekä sairaalasänky. Työntekijät ovat pääasiassa vapaaehtoisia ja rahoitus saadaan katolisen kirkon sekä muiden lahjoittajien kautta.

Keskuksen huoneentauluna on käsin keltaiselle kartongille eri värisillä tusseilla kirjoitettu toiminnan periaate:

etiopialaisia lapsia istuu maassa tutkimassa tikkuja, pari aikuista seisoo, yksi lapsi on pyörätuolissa

’When you enter Alamanchen,
Love is around,
Compassion is expected,
Our positive attitude and
Mutual respect are part of
Everything we do or say.’

Asiakaslähtöisyys yhdessä virkkeessä. Ei vaikeita kuvauksia asiakkaaksi pääsyn kriteereistä, prosessin ohjausvastuista ja asiakkaan tarpeen arvioinnista. Lähtökohtana on kohtaaminen, myötätunto ja kunnioitus.

Vaikka kolmannen maailman esimerkit opettavat arvostamaan kaikkea sitä, mitä meillä on, niin etiopialaisten asenne pisti miettimään, että meilläkin on ehkä jotain opittavaa.

Maassamme vallitsevassa uudistushässäkässä puhutaan paljon tuottavuudesta ja säästöistä, aktivoinnista ja ohjaamisesta, järjestelmien yhteensovittamisesta ja asiakkaiden luokittelusta enemmän ja vähemmän palveluita tarvitseviin. Esimerkiksi kuntoutuskomitean raporttiin liittyvässä keskustelutilaisuudessa nousi huoli niistä, ’joilla on kaikista eniten monenlaista tuen ja palvelun tarvetta’. Osaammeko rakentaa järjestelmän, joka pystyy näitä ihmisiä kohtaamaan ja auttamaan?

Kuntoutukseen, kuten muihinkin heikossa asemassa olevien ihmisten palveluiden uudistamiseen, tuntuu liittyvän paljon erilaisia eri organisaatioiden, rahoittajien ja ideologioiden välisiä intressejä. Apua odotetaan nyt järjestöiltä, jotka voivat ’paikata aukkoja’ palvelujärjestelmässä.

Eikö uudistuksien, ja myös julkisen sektorin, pitäisi palvella juuri tätä ryhmää, joka tarvitsee paljon tukea ja apua? Auttaisiko, jos seuraavaa uudistusta lähdettäisiinkin tekemään etiopialaisella periaatteella? Rakennettaisiin järjestelmä, jossa asiakas kohdataan myötätuntoisesti, positiivisella asenteella ja molemminpuolista kunnioitusta osoittaen.

Pauliina Lampinen

Vamlasin toiminnanjohtaja & hallituksen jäsen, Rehabilitation International

Rehabilitation International järjesti joulukuussa Addis Abebassa vuosikokouksen, jonka yhteydessä tutustuttiin paikallisiin vammaisten kuntoutuksen toimijoihin. 


Vamlasin blogiperiaatteet

Blogi on kirjoittajan persoonallinen näkemys kirjoituksen teemasta ja siinä voi kertoa omakohtaisista kokemuksista ja haastaa lukijat pohtimaan asioita uudesta näkökulmasta. Blogeissa esitetyt mielipiteet eivät edusta Vamlasin kantaa eikä Vamlas vastaa niissä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta.

Jos haluat kirjoittaa Vamlasin blogiin, ota yhteyttä sari.pohjola(at)vamlas.fi

Jaa tämä: