Aihe: Blogi

Kehitysvammaisten hoito ja huolenpito on muuttuvassa rakenteessa varmistettava, Vamlasin toiminnanjohtaja Pauliina Lampinen toteaa.

Alueuudistuksessa erityishuoltopiirien toiminnat siirtyvät alueille. Uudistus on iso, ja se koskee kaikkia kehitysvammaisia ihmisiä ja heidän perheitään. Muutos on herättänyt varteenotettavan huolen siitä, miten kehitysvammaisten ihmisten hoito ja huolenpito jatkossa varmistetaan. Riittääkö lääkäreitä, kuntoutuksen asiantuntijoita ja ohjaajia jokaiselle hyvinvointialueelle? Ja toisaalta: miten tämän resurssin ja osaamisen säilyminen varmistetaan?

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta on tarjonnut kehitysvammaisille oikeuden työ- ja päivätoimintaan. Toimintaa tulisi ehdottomasti kehittää ja uudistaa, mutta tulevaisuus vaikuttaa epävarmalta. Jo vuosia valmisteilla ollut uusi vammaispalvelulaki sisältää edelleen mahdollisuuden päivätoimintaan. Työllistämisen edistämistä siinä ei kuitenkaan, ainakaan näillä näkymin, mainita.

Näkymä on erittäin huolestuttava. Vammaisten henkilöiden työllistymistä edistävään toimintaan osallistui vuonna 2018 lähes 9 000 henkilöä, joten sille on selkeä tilaus.

Tietoa on – nyt tarvitaan hyviä päätöksiä

Valtion uusi Työkanava Oy tuonee työllistymisen mahdollisuuksia myös kehitysvammaisille ihmisille. Moni kuitenkin tarvitsee ohjausta ja valmennusta ennen työllistymistään sekä tukea vielä työsuhteen aikana. Tätä työhönvalmennusta on toteutettu sekä kunnissa että erilaisten järjestöjen ja säätiöiden toimesta. Kun nyt uudistetaan koko valtavaa pakettia – vammaisten ihmisten palveluita, tähän liittyvää lainsäädäntöä sekä työvoimahallinnon roolia – työllistämisen tukeen liittyvien resurssien ja osaamisen varmistaminen on ensiarvoisen tärkeää.

Hyvinvointialueilla tulee miettiä tarkkaan, miten kehitysvammaisten erityishuolto sekä vammaisten henkilöiden työllistymisen tukeminen jatkossa toteutetaan. Mikä rooli alueiden sosiaalihuollolla ja vammaispalveluilla on? Miten varmistetaan, että alueilla on osaavia palveluntuottajia? Miten alueen ja työvoimahallinnon yhteistyö rakennetaan siten, että myös kehitysvammaisten ja muiden vammaisten henkilöiden työhönvalmennus ja työllistyminen pystytään toteuttamaan mielekkäällä ja tuloksellisella tavalla?

Tietoa on, sillä vammaisten ihmisten työllistymistä on kehitetty lukuisissa erillishankkeissa. Nyt jos koskaan hankkeiden hyvät kokemukset on otettava käyttöön ja rakennettava toimivat käytännöt valtakunnan jokaiselle hyvinvointialueelle.

Pauliina Lampinen, toiminnanjohtaja, Vamlas

Jaa tämä: