Aihe: Blogi, Työelämä

Työnantajat kysyvät meiltä usein, miten vammaiset hakijat pitäisi huomioida rekrytoinnissa, tai miten kannustaa heitä hakemaan työpaikkoja. Tässä on joitakin ohjeita, joiden avulla työnantaja voi laajentaa hakijapotentiaalia ja huomioida paremmin erilaiset hakijat. Usein ainoa tarvittava mukautus on asenteiden mukautus!  

1.       Kuvaa työtehtävät hyvin

Kun laadit ilmoitusta avoimesta työpaikasta, kirjoita siihen mahdollisimman tarkasti työntekijän tehtävät ja häneltä vaadittu osaaminen. Hakija, jonka vamma rajoittaa esimerkiksi liikkumista, voi ennakkoon arvioida, sopisiko tehtävä hänelle. Mieti tarkkaan, mitä osaamista tehtävä todella edellyttää, äläkä vaadi turhia.

2.       Kannusta erilaisia hakijoita

Työpaikkailmoitukseen voi lisätä ns. kannustuslausekkeen, joka rohkaisee erityisryhmiä hakemaan paikkaa. Se voi olla esim. ”Arvostamme erilaisuutta ja monimuotoisuutta” tai ”Haemme sopivalla osaamisella ja asenteella olevia nuoria kesätöihin, joten vamma tms. ei ole este meille työllistymiseen”.

3.       Tarjoa vaihtoehtoisia tapoja hakea

Mahdollisuus valita hakutapa (esim. videoesittely tai perinteinen hakemus) auttaa erilaisia nuoria tuomaan esiin persoonansa ja vahvuutensa. Jos kuitenkin käytät vain yhtä hakutapaa, esim. verkkolomaketta, tarkista että siinä vaaditut asiat ovat ymmärrettäviä myös kesätöitä hakeville. Varmista, että lomake toimii myös näkövammaisten apuvälineillä.

4.       Ole ennakkoluuloton työhaastattelussa

Jos vastaan tulee hiukan erilainen hakija, älä mene lukkoon. Toimi kuten muidenkin haastateltavien kanssa. Kuvaile työtä ja tehtäviä. Voit kysyä, onko jotain missä haastateltava mahdollisesti tarvitsee apua. Älä kysy diagnoosia tai asioita, jotka ovat epäoleellisia työssä suoriutumisen kannalta. Avoin keskustelu auttaa myös hakijaa arvioimaan, soveltuuko työ hänelle. Joskus ihan pieni tehtävien muokkaus mahdollistaa työn tekemisen täydellä työpanoksella.

5.       Osallista ja informoi työyhteisö

Ennen työn aloitusta keskustele työntekijän kanssa, miten työyhteisöä olisi hyvä informoida. Käytä myös omaa harkintaasi. Jos uusi työntekijä esim. käyttää avustajaa, viestii hieman toisella tapaa tai työtehtäviä on räätälöity, työyhteisön on tärkeää olla siitä tietoinen. Jos työntekijän käytössä on työhönvalmentaja, hän voi olla apuna työyhteisöön sisäänajossa. Huolehdi hyvästä perehdytyksestä ja ota tulokas osaksi työyhteisöä!

Sari Pohjola

Vihreä pyöreä logo, jossa teksti 101 kesäduunia, Vamlas.fi

Vamlasin 101 kesäduunia -kampanja haastaa työnantajat tarjoamaan kesätyöpaikkoja vammaisille nuorille, tavoitteena on löytää 101 kesätyöpaikkaa kesäksi 2018. Kampanja rohkaisee työnantajia palkkaamaan ennakkoluulottomasti, jotta kaikilla nuorilla olisi tilaisuus näyttää oma osaamisensa. www.vamlas.fi/101kesaduunia

Blogikirjoitus on julkaistu myös Vastuullisen kesäduunikampanjan sivuilla.


Vamlasin blogiperiaatteet

Blogi on kirjoittajan persoonallinen näkemys kirjoituksen teemasta ja siinä voi kertoa omakohtaisista kokemuksista ja haastaa lukijat pohtimaan asioita uudesta näkökulmasta. Blogeissa esitetyt mielipiteet eivät edusta Vamlasin kantaa eikä Vamlas vastaa niissä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta.

Jos haluat kirjoittaa Vamlasin blogiin, ota yhteyttä sari.pohjola(at)vamlas.fi

 

 

 

Jaa tämä: