tyoelamayhteistyo

101 kesäduunia

Vamlasin 101 kesäduunia -kampanjan tavoitteena on löytää vuosittain kesätöitä 101 vammaiselle nuorelle. Työnantajat haastavat videoilla kesätöiden tarjoajia mukaan. Kampanja on osa Vamlasin työllistymistä edistävää toimintaa.

101 kesäduunia logo

Unohda ennakkoluulot rekrytoinnissa

Kesätyöt ovat kaikille nuorille tärkeä mahdollisuus päästä kokemaan työelämää ja näyttämään oma osaamisensa, niin myös nuorille, joilla on jokin vamma tai työkykyyn vaikuttava tekijä. He haluavat hyödyntää osaamistaan, päästä osaksi työyhteisöä ja elättää itsensä oikeilla töillä eläkkeen sijaan. 101 kesäduunia -kampanjassa Vamlas ja kumppanit haastavat työnantajat mukaan tarjoamaan kesätöitä nuorille, joiden on muita vaikeampi päästä työelämään.

Nuoret haluavat kesätöitä

Haastevideot

Nostamme kampanjassa esiin työnantajia, jotka haluavat panostaa vammaisten nuorten työllistymiseen. Haastajina toimivat Linnanmäki, Varma, Iisalmen kaupunki, Pohjois-Karjalan Osuuskauppa, 4H-yhdistykset ja Espoon kaupunki.

Lisäksi esittelemme videolla nuoria työnhakijoita, jotka kertovat miksi kesätöiden saaminen on tärkeää.

Linnanmäen haastevideo

4H haastevideo

Iisalmen kaupungin haastevideo

Espoon kaupungin haastevideo

Varman haastevideo

Pohjois-Karjalan Osuuskaupan haastevideo

Lisätietoa kampanjasta

Kampanjan kohderyhmä

Kampanjan tavoitteena on rohkaista työnantajia palkkaamaan ennakkoluulottomasti kaikenlaisia nuoria. Puhumme kampanjassa vammaisista nuorista, mutta tarkoitamme laajaa joukkoa nuoria, joilla on jokin vamma, sairaus tai työskentelyyn vaikuttava erityispiirre. Nämä nuoret ovat hyvin heterogeeninen ryhmä ja keskenään yhtä erilaisia kuin kaikki muutkin nuoret. Fyysisten tai aistivammojen lisäksi nuorilla voi olla esim. neurokognitiivisia erityispiirteitä (ADHD, autismin kirjo), mielenterveysongelmia tai oppimisvaikeuksia.

Nuorilla on vahvuuksia, osaamista ja halu tehdä töitä, mutta he törmäävät usein rekrytointivaiheessa ennakkoluuloihin, eivätkä pääse näyttämään taitojaan. Joskus työhön pääsy voi edellyttää pieniä mukautuksia työtehtävissä, työvälineissä tai työajassa. Usein ainoa tarvittava mukautus, joka työllistymiseen tarvitaan, liittyy  asenteisiin. Kesätyöstä neuvoteltaessa on tärkeää keskittyä nuoren osaamiseen, ei vammaan.

Yhteistyössä mukana

Toimimme yhteistyössä Taloudellisen tiedotustoimiston ja T-Median Vastuullisen kesäduunikampanjan (VKD) kanssa, jossa työnantajia kannustetaan tarjoamaan enemmän ja laadukkaampia kesätyöpaikkoja nuorille. Vamlas on toiminut VKD:n asiantuntijakumppanina useita vuosia ja tuonut mukana oleville työnantajille tietoa vammaisten nuorten rekrytoinnista. Olemme järjestäneet mm. Avaa silmät osaamiselle -kesärekrytapahtumia, jotka on suunnattu erityisesti vammaisille ja maahanmuuttajataustaisille nuorille.

Haastamme kampanjaan mukaan myös Ohjaamoja ja muita työllistymisen tukipalveluita tarjoavia tahoja, kuten erityisammattioppilaitoksia.

Miten mukaan?

Kampanjaan osallistuvat työnantajat saavat tarvitsemaansa tietoa ja tukea rekrytointiin sekä työn räätälöinnin mahdollisuuksiin. Kampanja on valtakunnallinen,  eli työnantajat voivat tulla eri paikkakunnilta. Kartoitamme ja kontaktoimme alueenne tukipalvelut ja työntekijöitä tarjoavat tahot.

Soita tai jätä yhteystietosi niin otamme sinuun yhteyttä!

Juttuja ja videoita kampanjasta sekä esteettömästä rekrytoinnista

Ohjeita rekrytoijille

Lisätietoa 101 kesäduunia -kampanjasta

Projektipäällikkö Pauli Leinonen, puh. +358 44 734 5845, pauli.leinonen(at)vamlas.fi